• Lyrik
 • Dikt — ting, bilddikter, 1966.
 • Mänskligt Landskap orättvist fördelat, dikter, 1968
 • AB Svenskt själsliv, dikter, 1970
 • Genom markens röda väst, dikter, 1975
 • Gör dig synlig, dikter, 1980
 • Stenar skärvor skikt av jord, dikter, 1985
 • Skapelse utlämnad, samlade dikter med teckningar, 1988
 • Dimstråk, lyrisk berättelse med illustrationer, 1990
 • Molnsteg, dikter, 1994
 • Trädens uppror, CD, Bokbandet, 2000
 • Prosa
 • Rit och revolution, essäer, 1968
 • Kultur i botten, essäer, 1971
 • Synvända, essäer, l975
 • Ord i kvinnotid, essäer, 1979
 • Samtal under tiden, roman, 1983
 • ... där världen blir till, kritisk betraktelse, 2000, nyutgåva 2005
 • Hemvist för mitt dubbeljag, 2004
 • Synvända idag, 2008
 • Antologier
 • Kvinnors dikt om kärlek, red., inledande essä och medverkan, 1978
 • Ett etiskt universum?, filosofiska essäer, red. och medverkan, 1988
 • Ikaros med två bröst, tills. med Lena Trojer, red. och medverkan, 1995
 • to catch life anew, 10 Swedish Woman Poets. Övers. till engleska av Eva Claeson, Omslag och medverkan, 2007