Utdrag ur Nationalencyklopedin

Hermodsson, Elisabet, f. 1927, författare, viskompositör, konstnär.
Hon debuterade som diktare 1966 med den experimentella bild–diktsamlingen Dikt—ting. I sin genombrottsbok, Mänskligt landskap, orättvist fördelat (1968) visar hon upp ett brett humanistiskt, politiskt och socialt engagemang och en kristen grundsyn. Hennes synsätt återspeglas i de civilisationskritiska essäerna i Rit och revolution (1968).

Därefter spelar visan en allt större roll i H:s utveckling. Hennes största framgång har blivit Disa Nilsons visor (1974). Hennes sånger finns på flera skivor, t.ex. Vad gör vi med sommaren, kamrater? (1973).

H. var starkt engagerad i kvinnofrågorna under 1970-talet; 1979 kom Ord i kvinnotid, där hon ger en kultur- och civilisationskritik ur ett feministiskt perspektiv. Hon har sedan givit ut bl.a. diktsamlingarna Gör dig synlig (1980), Stenar skärvor skikt av jord (1985) och Molnsteg (1994), romanen Samtal under tiden (1983), det "ekologiska oratoriet" Skapelse utlämnad (1986; tillsammans med Åke Erikson) och Dimstråk (1990), "en lyrisk berättelse".

H. har illustrerat flera egna arbeten och utfört offentliga uppdrag.

Gift sedan 1956 med Olof Hellström.

Ingemar Algulin.
Litt.: B. Ivarson Bergsten, "Förflytta berg till bokstäver": Utvecklingslinjer i Elisabet Hermodssons författarskap (1989).

 • Utbildning
 • Institut Jaques-Dalcroze, Stockholm 1947-49
 • Konstfackskolan, Stockholm 1952-58
 • Utmärkelser
 • Lyrikvännens lyrikpris 1968
 • Evert Taube-priset 1976
 • LOs kulturstipendium 1979
 • Dewertska kulturstiftelsens pris 1981
 • Sven Salén-priset (för visor) 1990
 • Litteris et artibus (kunglig medalj) 1994
 • Statens konstnärsbelöning 1994
 • Svenska kyrkans kyrkomötes kulturpris 1998
 • Svenska Akademien kulturfond - Erik och Stina Lundbergs Stiftelse, 2001
 • SKAPs (Svenska Kompositörer av Populärmusik) - Einar Westlings fond. 2001
 • Hedersledamot i Svenska visakademien 2007
Kontakta Elisabet

Adress:
Östra Ågatan 67
753 22 Uppsala

Tfn 018- 71 02 68

Författarcentrum

Utställning, Uppsala 2002
Anders Hagberg, Elisabet Hermodsson och Martin Bagge

Anders Hagberg, Elisabet och Martin
Bagge, konsert i Göteborg 2004