Elsisabet Hermodsson avled torsdagen den 11/5 vid 89 års ålder

... Hon ser det som diktarens/konstnärens ansvar och uppgift att axla skapelsens hela tyngd att i sig uppta dess närvaro, lyssna till dess flöde och besvärja makterna genom att omvandla, namnge, skapa, "förflytta berg till bokstäver". Ingen med sådana ambitioner kan räkna med odiskutabel framgång, det ligger i sakens natur. Men utan de halsbrytande ansträngningarna som hon talar om skulle nog somligt konstnärligt skapande inte komma till stånd. När människan inte tror sig om att ha en inneboende kraft stagnerar hon; åtminstone är det så med en skapande konstnär som Elisabet Hermodsson.

Ur Förflytta berg till bokstäver, Birgitta Ivarson Bergsten, 1989 (2006)

Uppsala konstnärsklubb 4-19 december 2010

Elisabet Hermodssons konst kommer att visas på UKK Å-huset, Walmstedtska Gården, Sysslomansgatan 1, Uppsala, tel. 10 54 10.
Läs Artikel i UNT

Essäbok: Synvända idag - kampen för livsvärdena

Synvända idag, Elisabet Hermmodssons nya bok om människans förhållande till naturen, religionen och vetenskapen. Publicerad 19 april 2008.

Elisabet Hermodsson
Foto Ingrid Ahlström

Elisabet Hermodsson är en av våra mest egensinniga författare ... Hennes mångsidighet gör henne svårplacerad: hon är poet, prosaist, essäist, bildkonstnär, visdiktare och -sångare — allt på samma höga nivå.

Tom Hedlund, Svenska Dagbladet 1988